Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI
Grundkurs i allmänlydnad och aktivering - version 2011
 

För enklare "valpkurs" finns Arbetsplan 0

 

 

Bok + DVD
ALLMÄNLYDNAD 2009

ISBN 978 91 88008 16 9

Arbetsplan 1 Grundkurs 2011
ISBN 978 91 88008 07 7
Ändringar 2011 är markerade

Kurspapper för utskrift  

Arbetsplan: Grundutbildning 8 träffar * cirka 30 studietimmar. Hundförarbevis - se nedan!
Kursmaterial: Bok och DVD ALLMÄNLYDNAD
, Arbetsplan 1 och Frågebatteri

Referenslitteratur: Barn&unga tränar hund,  SPÅRHUNDEN och SÖKHUNDEN.


Kursomfång: 8 träffar med 3 studietimmar varje gång.
OBS! Den första träffen sker utan hund så att gruppen lär känna varandra. Träning sker hemma i lugn och ro.


Kursdeltagare + Hund: Alla hundägare är välkomna oavsett framtida mål. Hundarna kan vara i samma ålder eller av blandade åldrar. Valpar och äldre hundar kan med fördel vara i samma grupp eftersom varje ekipage har sina egna praktiska mål. Träff 2 startar med att alla kursdeltagare får se och träffa alla hundar i kursen. Fördelaktigt när man i kursen ska träna i par dvs. hjälpa varandra att träna. (Nytt i version 2011)


Kursmål: Finns beskrivet som "avslutningsprov", som bygger på SBK:s Allmänlydnadspass men är av enklare typ. SBK:s Allmänlydnadspass finns som slutmål i Arbetsplan 2 (den oranga).
Målet kan även beskrivas som att utveckla en god relation och kontakt mellan hundägare och hund för att nå den grundläggande lydnad som alla hundar bör ha. Hundägaren ska även ha god kunskap om det behov av aktivering och skötsel som en hund fordrar samt känna till ansvarsbestämmelser. Utöver detta kan allmänlydnadsträningen inriktas mot hundägarens enskilda mål t.ex. tävlingslydnad, utställning, jakt, agility, rallylydnad mm. Kursens mål anpassas därför till de individuella önskemålen i gruppen.


Teori: Frågebatteriet hjälper kursdeltagarna att kontrollera sig själva betr. innehållet i allmänlydnadsboken. Frågorna på teoretiska slutprovet tas från Frågebatteriet. Skapa god relation. Hunden lär sig lyssna. Kommunikation. Ögonkontakt. Inlärning av orden bra, slut, kom, sitt, lägg dig, gå fint och nej. Utvecklingsperioder. Mentalitet. Respekt för förarens vilja. Hundhållning, ansvarsbestämmelser och samhällets krav. Inlärning av "egna" kommandoord. Spårning och Uppletande av föremål. Klubbinformation.


Praktik: Relationsövningar. Lek och kontakt med föraren. Belöningsträning. Lugn och balans hos föraren. Avkoppling. Respekt för förarens vilja. Säker inkallning. Visitation/hälsokontroll. Spårning. Uppletande av föremål. Inlärning och träning av valda kommandoord samt övrigt enligt gruppens önskemål och behov.

Kursövningar: Bak i arbetsplanen finns beskrivningar av enskilda, par- och gruppövningar.

Arbetssätt: Arbetsplanen är gjord enligt Studiefrämjandets intentioner om hur en studiecirkel ska bedrivas. Arbetsplanen är en planering av kursen teoretiskt och praktiskt. Alla deltagare ska ha både bok och arbetsplan eftersom utbildningen bedrivs i studiecirkellform. Därmed blir alla delaktiga och får komma till tals. Kursen blir en angelägenhet för ledare och deltagare tillsammans.

Tillbaka till startsidan - Back to start page