Tillbaka till startsidan - Back to start page
 
Fortsättningskurs i allmänlydnad och aktivering
 

 

 

Bok + DVD
ALLMÄNLYDNAD 2009

ISBN 978 91 88008 16 9

Arbetsplan  2 Fortsättningskurs 2009
ISBN 978 91 88008 09 1

Kurspapper för utskrift

Arbetsplan: Fortsättningskurs 8 träffar * cirka 24 studietimmar . Hundförarbevis - se nedan.

Kursbok: ALLMÄNLYDNAD

Referenslitteratur: SPÅRHUNDEN och SÖKHUNDEN samt precisionslydnad enligt DVDn TÄVLINGSLYDNAD 1 för presentation av momenten i Lydnadsklass I (kanske nästa kurs) eller BRUKSLYDNAD för presentation av momenten i Appellklass (kanske nästa kurs).


Kursomfång: 8 träffar med 3 studietimmar varje gång


Kursdeltagare + Hund: Har gått Valpkurs eller Grundkurs. Alla hundägare är välkomna oavsett framtida mål. Hundarna kan vara i samma ålder eller av blandade åldrar. Varje ekipage har sina egna praktiska mål.


Kursmål: Enligt SBK:s Allmänlydnadspass = SRI:s Hundförarbevis 2.
Fortsätta att utveckla en god relation och kontakt mellan hundägare och hund för att nå den grundläggande lydnad som alla hundar bör ha. Hundägaren ska även få god kunskap och erfarenheter om det behov av aktivering och skötsel som en hund fordrar. Utöver detta kan allmänlydnadsträningen inriktas mot hundägarens enskilda mål t.ex. tävlingslydnad, utställning, jakt, agility mm. Kursens mål anpassas därför till de individuella önskemålen i gruppen.


Teori: Utgår från vad som hänt under de praktiska övningarna. Förklaringar och presentationer av kommande övningar.


Praktik: Allmänlydnad efter behov och önskemål. Problem tas upp och löses efter bästa förmåga kanske med hjälp av inbjuden erfaren hundmänniska. Spårträningen fortsätter liksom uppletande av föremål. Att pröva på sök och rapport/budföring ingår också.


Arbetssätt: Arbetsplanen är gjord enligt Studiefrämjandets intentioner om hur en studiecirkel ska bedrivas. Arbetsplanen är en planering av kursen teoretiskt och praktiskt. Alla deltagare ska ha både bok och arbetsplan eftersom utbildningen bedrivs i studiecirkellform. Därmed blir alla delaktiga och får komma till tals. Kursen blir en angelägenhet för ledare och deltagare tillsammans.

Tillbaka till startsidan - Back to start page