Tillbaka till startsidan - Back to start page

Arbetshäften - hundägarkurser Allmänlydnad

Till alla våra böcker finns arbetsplaner att använda i kursverksamheten hos hundklubbarna.

Arbetsplanerna ger kursdeltagaren god möjlighet att förbereda sig och vara delaktig.
Arbetsplanerna ger instruktören en ramplanering
Arbetsplanerna ger instruktören möjlighet att vid förhinder snabbt lämna över en träff till ersättare
Arbetsplanerna ger klubben en likriktad utbildning
Arbetsplanerna ger möjlighet att presentera kurserna

Kursdokumentation för utskrift: AL Kursprotokoll för grupp - Nivå 1
                                                AL Kursprotokoll för grupp - Nivå 2 

(Klicka på den arbetsplan du vill veta mer om! Tillhörande bok finns noterad i kursiv stil vid varje arbetsplan.)

Klubben
får genom att använda dessa arbetsplaner ett enhetligt kursutbud  och bra utgångsläge inför ledarutbildningar i organisationerna.

Prislista 2017

 Kursbok Allmänlydnad 2016 med dvd

 Arbetshäfte för valp/grund (nivå 1) och fortsättningskurs (nivå 2)
 Färdighetsprotokoll för kursdeltagare (nivå 12 och 2)  finns i arbetshäftet
 Frågebatteri finns i arbetshäftet   Frågebatteri för utskrift
 AL Kursprotokoll för grupp - Nivå 1
 AL Kursprotokoll för grupp - Nivå 2 
 

   

Allmänlydnad
Barn&unga tränar hund
ISBN 978 91 88008 14 5
Övningsbok i bild för familjens unga
som vill träna hunden
 
   

Aktiv med hund - aktiveringskurs 2017
ISBN 978 91 88008 96 1
Information/träningsplan 
Allmänlydnad, spår, sök, leta föremål, rallylydnad och agility
 
   
Kursbok ALLMÄNLYDNAD 2009 med dvd och Frågebatteri
Frågebatteri till
Allmänlydnadsboken. Utskrift.

Nedanstående arbetsplaner mm kompletterar konceptet

Finns att köpa tillsvidare

 ALLMÄNLYDNAD
 Utbildningsprogram 2009
i 3 steg  
 för flexibel kurstid
ISBN 978 91 88008 10 7

 

ALLMÄNLYDNAD
Arbetsplan 0 Valpkurs 2009
ISBN 978 91 88008 06 0
 

 

ALLMÄNLYDNAD
Arbetsplan 1 Grundkurs 2009/2014

ISBN 978 91 88008 07 7
Ändringarna från 2009 är markerade med ett streck i marginalen.

 

ALLMÄNLYDNAD
Arbetsplan  2 Fortsättnings-
kurs 2009/2014
ISBN 978 91 88008 09 1

 

Kursaffisch 2016 för övergripande vy över kursverksamhet.

Tryck för stor bild!

 

Tillbaka till startsidan - Back to start page