Træning med mentale billeder

02 marts 2002    Fuglsø * DcH
- Vivi Gilsager

Cirka 120 personer deltog från olika DcH-klubbar.
Deltagarlista

Tal till Inkis video om målbildsträning
- översatt till danska av Kirsten Christoffersen:
Klicka och läs!
Fuglsø Del 1        Fuglsø Del 2        Fuglsø Del 3        Fuglsø Del 4        Fuglsø Del 5