Fuglsø Del 4 af 5

Træning med Målbilleder på video

Inki Sjösten – Fuglsø i Danmark 02 03 2002

Forts.

  1. Vent til hunden rejser sig eller arrangér en forstyrrelse, så hunden rejser sig (glemmer ordet)
  2. Sæt TAVS hunden tilbage
  3. Giv TAVS hunden en godbid
  4. Afslut "fri" og sørg for at hunden rejser sig. Vær passiv. Gentag.)

 

Inki tale: Her præsenteres en måde at håndtere hunden på så den lærer, at huske hvilket ord føreren har sagt og som skal gælde, til et nyt ord siges, eller øvelsen afsluttes med ordet fri.

Video:

ALMEN LYDIGHED – gruppetræning af forskellige ord

Video ALMEN LYDIGHED: På hvalpekurset trænes forskellige ord sid, dæk med forstyrrelser af de andre hvalpe. Hver især holder styr på sin hvalp og hvad der er sagt til den.

Inkis tale: Tanken er, at ordet siges en gang. Hvis eller når hunden glemmer det,

bringes hunden tilbage til positionen af en tavs fører og får umiddelbart derefter en godbid for at opleve situationen positivt. Føreren arbejder hele tiden tavst og er dermed dominant. Føreren sætter hunden tilbage og belønner, indtil hunden accepterer førerens vilje.

Eftersom vi arbejder målbevidst med at belønne den rigtige handling og hele tiden forsøger at uddybe relationen med vores hund og samarbejde med den, er det ofte ikke nødvendigt med specielt meget dominanstræning.

Hvis vi i stedet tænker på at være præcise med at "sagt ord gælder" - at vi med andre ord er konsekvente, accepterer de fleste hunde vores vilje. En forudsætning er selvfølgelig, at hunden synes om os. En angstbaseret dominans plejer ikke at holde i længden. Desuden modarbejder den vores ønske om at vi vil have, at hunden skal være aktiv og udføre f.eks. brugsarbejde, rundering spor eller svære lydighedsøvelser.

Nu skal vi vise hvilke målbilleder, vi kan skabe til nogle anvendelige kommandoord:

(Målbillede "stille")

Inki tale: Ordet stille med målbilledet – der kommer en godbid - er anvendelig i mange situationer f.eks. hos dyrlægen. Enten giver dyrlægen hunden godbidden, eller også gør hundeejeren det. Godbidder virker ofte beroligende og er derfor et godt valg af belønning - hvis hunden synes om godbidden selvfølgelig.

Inki tale: Ordet stille kan også anvendes ved tandvisning på brugsprøver og til udstillinger.

Målbilledet for hunden bliver så, at dommeren kommer med godbidden.

Passer godt til nogle hunde mens det for andre hunde bliver alt for meget.

Video:

Video Tly 1: Ulrika og Dixie viser tandvisningen

(Målbillede "læg dig" – "dæk")

Inki tale: Her kan vi anvende samme målbillede for begge ordene. F.eks. godbid mellem hundens forpoter. Kan gælde for hverdagslydighedsordet læg dig eller ordet dæk som jo står for en hurtigere og mere præcis måde at lægge sig på - f.eks. ved konkurrencer eller i krisesituationer ude i det virkelige liv.

Video:

Video Tly 3: Inki og Ito viser træning af at lægge sig hurtigt

(Målbillede "gå fint")

Inki tale: Dette ord kan fremkalde billedet af en kommende godbid eller en pludselig kastet bold men så siges ordet fri, så hunden bliver fri - eller en klud som pludselig kommer frem. Også her bør vi sige fri, så hunden ved, at den ikke er under kommando men kan lege fuldt ud. Et af bladene i firkløveret er den sociale belønning – småsnak med høje toner og/eller et klap mens man går sammen. Sådan her kan det se ud, når indlæringen påbegyndes.

Video:

ALMEN LYDIGHED – gå fint

Video ALMEN LYDIGHED: - Katarina og Paddy træner gå fint for første gang.

- Inki træner Molli på vejen, men må sige kom først …

(Målbillede "plads")

Inki tale: Oftest er det nødvendigt for hunden at have to målbilleder til ordet plads,

så den ikke giver op, men klarer at vente på belønningen, også når man går en lang strækning lige frem. Tænk firkløver ved valg af belønning - dels ved hver opstandsning hvor hunden sætter sig i begyndelsen

Video:

Tävlingslydnad – plads-sid

Video Tly 3: Inki og Ito træner plads-sid-plads-sid

Inki tale:.. og dels ved lange ligeudstrækninger. Efter en ligeudstrækning plejer de fleste hunde at sætte pris på en kastet bold fremad. Så siger vi selvfølgelig fri, inden vi kaster bolden.

Video:

Tävlingslydnad – plads på længere strækninger

Video Tly 3: Inki og Ito træner plads og Ito bliver belønnet med en bold kastet fremad.

(Målbillede "kom")

Inki tale: Målbilledet for ordet kom er nok det vi skal lægge mest flid og fantasi i, fordi indkaldet er en afgørende faktor, for at hunden kan få lov at fære løs. Nu har vi nytte af at vide, hvad hunden sætter pris på og i hvilken rækkefølge vi kan belønne i henhold til firkløveret.

Video:

ALMEN LYDIGHED – indlæring af ordet kom

Video ALMEN LYDIGHED: Malin og Peach i en hurtig udgave

Vi kan også tænke over at tilbyde hunden en sjov arbejdsopgave, når den adlyder ordet kom,

f.eks. kan vi tage sporsele og line frem og gå hen og gå spor.

(Målbillede "her")

Inki tale: Den eneste forskel på kom og her er egentlig selve indgangen til føreren. Dvs. ved kom bryder vi os ikke om, hvor hunden befinder sig - bare den er i nærheden af os. Ved her skal hunden derimod sætte sig lige foran os, for at belønningen udløses.

Video:

Tävlingslydnad – indkald

Video Tly 1: Ulrika og Dixi træner indkald.

Video Tly 1: Inki og Ito træner inkald fra stående udgangsstilling med afslutning foran.

Inki tale: I hundens målbillede indgår således både bevidsthed om belønningsstedet og erindringen – billedet - af selve belønningen.

(Målbilleder for "stå")

Inki tale: To målbilleder er det almindeligste at arbejde med. Belønningsstedet er selvfølgelig der, hvor hunden står. Belønningen kan senere komme til hunden fra en fører, der vender tilbage - eller i forvejen være placeret bag hunden som hunden får lov at tage, når vi siger fri

Video:

Tävlingslydnad - med bold bag hunden

Video Tly 3: Inki og Molli træner stå med bold bagved

At kaste en bold til hunden bør undgås i begyndelsen af indlæringen, fordi hunden ser, når vi tager bolden frem og rører armen. Dermed trækker vi hundens interesse over på vores person, og den får svært ved at blive stående på belønningsstedet, hvor den skal belønnes. Det er viktigt at stå bliver et positivt ord specielt i sammenhæng med indkald med stå.