Fuglsø Del 2 af 5

Træning med Målbilleder på video

Inki Sjösten – Fuglsø i Danmark 02 03 2002

Forts.

Inki tale: Vores måde at forholde os til os selv kan også være værd at tænke over.

En god hundeejer indser, at man ikke kan give hunden skylden for noget. Den gør det så godt den kan.

Video:

Video Tly 2: Inki og Molli træner indkald med stå, og Molli laver "fejl".

Inki bliver ikke sur, men gør øvelsen om – roligere og med bedre hjælp.

Hvis vi forsøger at påtage os ansvaret og ikke skyde skylden på nogen anden, når noget mislykkes, vil vi forbedre vores måde at træne på og forudse, hvad der kan tænkes at ske. For at huske denne måde at tænke på kan vi se os i spejlet, når vi begynder at føle os vrede eller svigtet. Der ser vi den eneste, som kan gøre noget ved sagen.

Vi skal ikke glemme at se os i spejlet, også når det fungerer godt med vores hund. Så kan vi smile til os selv og blive godt tilpas. Det kommer hunden til gode.

(Kommunikantion * Forståelse – Øjenkontakt)

Inki tale: Forudsætningen for træning med målbilleder er, som vi inledningsvis påpegede, en god relation mellem fører og hund. Vi fokuserer i begyndelsen på øjenkontakten, fordi vi så kan aflæse, om hunden er med på noderne, dvs. vi forsøger sammen - vi og vores hund.

Video:

ALMEN LYDIGHED – øjenkontakt = lytte

Video ALMEN LYDIGHED: Yvonne og Kalibra har øjenkontakt og træner dæk

Tävlingslydnad – øjenkontakt = lytte

Video Tly 1: Ulrika og Dixie træner dæk + fri

 

Forberedelse før indlæring af ORD:

  1. Lugt 2. Syn 3. Hørelse Lær hunden at lytte! Hav øjenkontakt – sig "dygtig" – beløn.)

Inki tale: Straks når vi får vores hvalp hjem, bør vi lære den at lytte til os, hvis vi ønsker, at den fremover skal adlyde vore kommandoord. Hos hunden er lugt- og synsansen sanser, som giver et direkte svar, mens vore ord ikke kan forstås uden inlærning. Vores ord og den måde vi siger dem på betyder for hunden mest, hvilken stemning vi befinder os i. Her ser vi en hvalp, som er helt opslugt af et synsindtryk og derfor ikke hører, at føreren siger kom.

Video:

ALMEN LYDIGHED – hørelse har ikke netop første prioritet … ordet har ingen betydning

Video ALMEN LYDIGHED: Molli ser noget intressant, da Inki råber kom

  1. Tavshed. Øjenkontakt. Sig "dygtig"... 2. Vær tavs! Tag belønningen frem.... 3. Giv belønningen! "dygtig= belønningen er på vej.)

Inki tale: Begynd med at lære hunden, hvad ordet dygtig (sammenlign med klikker) betyder. När hunden ser på dig, svarer du med at sige ordet dygtig neutralt, højt og tydeligt. Senere finder du noget fra firkløveret f.eks. en godbid, som du giver hunden.

Efter nogle øvelser ved hunden, at ordet dygtig betyder: Den konkrete belønning kommer snart.

Dette roseord skal vi senere anvende som en kvittering for den rigtige handling i indlærningssituationen. Vi slipper dermed for at lokke hunden med godbidder, når den f.eks. skal lægge sig.

Godbidden kommer ikke frem, før hunden ligger ned, og vi har sagt "dygtig".

Video:

Video Tly 1: Inki og Ito træner ordet dygtig (bra)

(EN sans "vinder" Gå ud fra at hunden anvender EN sans ad gangen. Arrangér det således, at du henvender dig til den sans, du vil have at hunden skal anvende.)

Inki tale: Hvis vi ved indlærning går ud fra, at hunden anvender en sans ad gangen eller i hvert fald lader en sans være mere aktiv end de andre skal vi arrangere det således, at vi når den sans, vi vil nå - som regel hørelsen. Hvis vi vil, at hunden skal HØRE hvad vi siger, bør vi således undgå at aktivere hundens lugt- og synssans.

Video:

Video ALMEN LYDIGHED: Inki og Molli i en planlagt og arrangeret indlæring af ordet dæk.

Vi har - i indlæringssituationen - ingen godbidder fremme, som hunden kan lugte,

og vi har ikke nogen bold fremme, som hunden kan se,

og vi bevæger os heller ikke, eftersom hunden let tolker vores kropsspog

og let lærer sig, hvad vores forskellige bevægelser kan betyde.

Vores mål er, at hunden skal lære hvad et ORD betyder.

Så derfor er vi omhyggelige og præcise med, at hunden HØRER det ord, vi siger,

inden vi hjælper den til den handling, vi har tænkt os.

 

( 1. Hunden hører et ORD.... 2... tænker på en belønningssituation Hunden associerer ORD (MÅL)BILLEDE)

Tale: Hændelsesforløbet skal således være, at når hunden HØRER et ORD skal den tænke på en bestemt belønningssituation - den skal associere til et billede - et målbillede.

Video:

Video ALMEN LYDIGHED: Molli hører ordet kom og indfinder sig på belønningsstedet hos Inki

(Hvad er bedst? Altid? Somme tider?

Postitiv forstærkning = positivt/kan betale sig for hunden (Belønning)

Negativ forstærkning = hunden vil undgå noget ubehageligt (straf)

Inki tale: Uanset hvilken forstærkningsform vi anvender ved indlæring og træning, skal vi være bevidste om konsekvenserne. En hund som kun trænes med positiv forstærkning vil/kan måske ikkke vente på belønningen, til føreren har mulighed for at uddele den f.eks. til en konkurrence. Den giver op og tror ikke længere på, at belønningen kommer.

Hunden som trænes med negativ forstærkning undgår at gøre noget forkert fordi den så bliver straffet. Tænk så på hvad der kan ske til konkurrence, hvis hunden gør noget forkert, men ikke får nogen straf … Der skal nok ikke mange konkurrencer til, inden hunden indser, att den ikke bliver straffet, når dommere og skrivere er til stede på pladsen.

Men hvad værre er …. Hunden tror jo, den gør det rigtige, når den ikke bliver straffet.

Der kan opstå forvirring. Vi skal måske tænke på betydningen af konsekvenserne.

-------------

I denne video kommer vi kun til at beskæftige os med positiv forstærkning.

Video:

Video Tly 3: Inki og Ito træner plads med godbidbelønning

Video Tly 3: Molli kryber gennem buerne og får godbidder – som er lagt ud i forvejen

(Lugt * Syn HØRELSE Hunden skal vælge vores ord frem for synspåvirkningen)

Inki tale: Målet er, at hunden skal lytte og lystre på trods af forstyrrelser. Det målbillede vi hjælper hunden med at skabe skal være så godt og vigtigt for hunden, at den helt enkelt vælger vores ORD frem for synspåvirkningen. Derfor skal vi hele tiden sørge for, at alle målbilleder til de respektive ord holdes levende - vi kan alle glemme… også hunde.