Hällefors Brukshundklubb

Målbildsträning

med Inki Sjösten
15-16-17 mars 2002

 

Kontaktperson: Inga-Lill Gustavsson tel. 0591-162 46

Helgens program bestämdes gemensamt. Önskemål skrevs upp och blev teoretiskt och praktiskt förklarade under utbildningens gång. Eftersom de flesta deltagarna även deltog vid fredagskvällens föreläsning på Folkets Hus hade vi en grund att starta ifrån.
Lördagen ägnades åt allmänlydnad (teoretiskt och praktiskt) samt genomgång av hur kursverksamheten fungerar med SRI:s kursmaterial och på
söndagen hann vi med moment ur tävlingslydnaden samt Uppletande av föremål.

En enkel utvärdering gjordes genom att de som ville fick skriva under rubrikerna:

Varför är målbildsträning bra för mig och min hund?
- Jag får tänka på ett annat sätt - dela moment i mindre bitar. Lära mig berömma mera.
- Jag bygger upp en bättre relation, ett mer positivt tänkande. Lär mig att belöna rätt och visa dominans på ett bra sätt utan ryck och slit.
- Aha-upplevelser på löpande band. Lätt att strukturera träningen om man kan hålla tunga och kropp i styr.
- Jag har lärt mig att träna min hund på ett sätt som gör att jag kan gå tillbaka om något gått snett. Hittat spegeln.
- Ett sätt att få en bra kommunikation och relation med min hund. Ett mjukt och trevligt sätt att lära hunden på.

Varför är målbildsträning bra för klubben?
- Nytänkande. Kan skapa bättre samarbete mellan instruktörer att vilja träna tillsammans.
- Få ett bättre tänkande i klubben. Bättre sammanhållning mellan instruktörer och deltagare. Roligare när träning lockar flera medlemmar. De ser att man kan ha kul ihop. Alla jobbar mot samma mål.
- Positiv träning = Positiv bild av klubben
- Gemensamt tänkande. Vi hjälper varandra t ex att belöna hundarna. Då får vi en bättre gemenskap.
- Nytändning även för "de gamla i gården".
- Positiv träning - ett mjukt sätt "alla kan".

Varför är målbildsträning - via bok + arbetsplan - bra för våra kommande kursdeltagare?
- Skapar ett bättre rykte. Vi får mera nöjda kursdeltagare. Vi lär hundägarna att jobba mera själva med sin hund.
- Vi får klubbens deltagare mer intresserade av vad de gör, genom små uppgifter att klara som en hemläxa. Bättre anda hos deltagarna. Nöjda kursdeltagare.
- Aktiverar deltagarna på ett positivt sätt.
- Vi får kursdeltagarna mer införstådda i vikten av att träna hemma. Vi får dem att förstå det vi kallar ledarskap.
- Individuell träning för varje hund.
- Ett enkelt sätt att träna och framför allt förklara för alla.