Målbildsträning

Hunden lär sig lyda våra ord och lyder oss glatt och villigt

Inki Sjösten visar och berättar om

Att skapa god relation mellan hund och ägare
"Fyrklövern" - socialt, mat/godis, kamplek, jaktlek.

Vårt förhållningssätt till vår hund
Om "ängeln" och "spegeln", som hjälper oss att tänka positivt/effektivt.

Hur hunden lär sig vilja höra vad vi säger
Hur kan vi omprioritera hundens sinnen så att hörseln blir aktiv mot oss?
Om vikten av att nå ett sinne i taget, så att vi blir tydliga.

Ordinlärning - målbildsträning
Hur hunden lär sig koppla ihop vårt ORD med en bestämd målbild dvs, minnet av en belöningssituation.

Inlärning av säker inkallning
Hur bygger vi en målbild för inkallningsordet, som fungerar "alltid"?

"Sagt ord gäller"
Hur tränar vi för att bli säkra på att hunden VILL lyda oss - alltid?

Mental aktivering - för hundens välbefinnande
Kort om spårning och leta föremål

Presentation av böcker och videofilmer om målbildsträning