Clarebergs
Djurägares
Förening

  

Clareberg 8 september 2002

Kontaktperson: Birgitta Tholin Andersson gittan.tholin@telia.com

* Målbildsträning i teori och praktik
* Kursmaterial

med Inki Sjösten

Program

Teoretiskt (enligt utdelat häfte Målbildsträning) om
- Relation/belöning – fyrklövern
- Inlärning av ORD
- "Sagt ord gäller" (dominans)

Praktiskt om
- Visning/Övning av fyrklövern

Ordkontroll från helt stilla förare (får hjälpa efter 3 sek)

sitt från ligg och stå * ligg från stå och sitt * stå från ligg och sitt

- Visning/Övning av sagt ord gäller
    sitt med störning framför hunden

Så tränade vi förstås också en del tävlingsmoment som var av intresse för deltagarna att lära känna enligt målbildstänkandet. Speciellt apportering blev väl genomgånget och tränat.

Viss tid lades även på resonemang kring kursverksamhet och hur s.k. komplett kursmaterial
kursbok + arbetsplan + video
kan användas för allas bästa.

Vi hade en trevlig dag tillsammans och jag önskar alla entusiastiska medlemmar lycka till i framtiden i er klubb. Kan målbildsträningen hjälpa er på traven i er verksamhet så är jag glad. Hoppas vi hörs och ses någon gång i framtiden. Lycka till och tack. /Inki