Tillbaka till startsidan - Back to start page
 
Utbildningsprogram AL
Allmänlydnad och aktivering från valp till vuxen hund. 3 steg. Flexibel utbildningstid.
 

   
Bok + DVD
ALLMÄNLYDNAD 2009

ISBN 978 91 88008 16 9

Utbildningsprogram i 3 steg  
 för flexibel kurstid
ISBN 978 91 88008 10 7

Kurspapper för utskrift  

Arbetsplan: Utbildningsprogram Allmänlydnad och Aktivering * cirka 50 - 75 studietimmar.
Utbildningen indelad i 3 steg med utbildningskontroller mellan varje.
Kursbok: ALLMÄNLYDNAD


Referenslitteratur:
SPÅRHUNDEN, SÖKHUNDEN, RAPPORTHUNDEN, TÄVLINGSLYDNAD, BRUKSLYDNAD


Kursomfång: Flexibel beträffande antal träffar och timantal. Kursen kan delas upp i flera delkurser om man så vill.
OBS! Den första träffen sker utan hund så att gruppen lär känna varandra. Träning sker hemma i lugn och ro.


Kursdeltagare + Hund: Alla hundägare är välkomna oavsett framtida mål.
För hundägare som siktar på att tävla med sin hund kan denna utbildning klaras av på kortare tid än som behövs för dem som vill ha ett lugnare tempo på träningen. Hundarna bör vara i samma ålder - helst valpar upp till 5 månader. Men grupper med hundar av olika åldrar kan även använda denna arbetsplan.


Kursmål: Praktiskt enligt SBK:s allmänlydnadspass. Teoretiskt enligt kunskapsprov på innehållet i kursboken.


Teori: Skapa god relation. Valpen lär sig lyssna. Kommunikation. Ögonkontakt. Inlärning av orden bra, slut, kom, sitt, lägg dig, gå fint och nej. Utvecklingsperioder. Mentalitet. Respekt för förarens vilja. Hundhållning, ansvarsbestämmelser och samhällets krav. Inlärning av "egna" kommandoord. Spårning och Uppletande av föremål. Klubbinformation.


Praktik: Relationsövningar. Lek och kontakt med föraren. Belöningsträning. Lugn och balans hos föraren. Avkoppling. Respekt för förarens vilja. Säker inkallning. Visitation/hälsokontroll. Spårning. Uppletande av föremål. Inlärning och träning av valda kommandoord samt övrigt enligt gruppens önskemål och behov.
Stoppkommando.

Arbetssätt: Arbetsplanen är gjord enligt Studiefrämjandets intentioner om hur en studiecirkel ska bedrivas. Arbetsplanen är en planering av kursen teoretiskt och praktiskt. Alla deltagare ska ha både bok och arbetsplan eftersom utbildningen bedrivs i studiecirkelform. Därmed blir alla delaktiga och får komma till tals. Kursen blir en angelägenhet för ledare och deltagare tillsammans.

Planering sker efter varje kurstillfälle, då gruppen tillsammans utvärderar den praktiska träningen och bestämmer vilka övningar (ur sortimentet i arbetsplanen) som ska göras nästa gång. Speciella sidor i arbetsplanen finns för denna planering.

Tillbaka till startsidan - Back to start page