Målbildsträning
 
  Häfte 16 sid.
    

Häfte MÅLBILDSTRÄNING
= Höra - Tänka - Göra

Häftet Målbildsträning kan användas som stöd vid förklaring av vad målbildsträning är och hur inlärningsmetoden går till.

Alla våra böcker fokuserar på målbildsträning som inlärningsfilosofi.
 

Häftet finns översatt till danska, norska, finska, italienska, spanska och franska.

Lika viktig för ledaren som för kursdeltagaren! Gratis till ledarutbildningar. Ring Inki 070 823 09 99.

Se även video målbildsträning som illustrerar konceptet!

Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI