Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI

DVD Appellklass

DVDn handlar om
visning, inlärning och träning av Appellklassens lydnad.

Boken BRUKSLYDNAD ligger till grund för filmen.
Det fokuseras på ORD-inlärning och träning av ordkedjor, vilka till slut blir till ett s.k. moment enligt SBK:s regelbok.
Bokens författare - Inki Sjösten - visar med sin schäfertik Kaksi 5 år alla appellklassens moment.
Med JM´s Zelo - 18 månader i filmen - tränas in ord och ordkedjor enligt boken.

DVDn passar utmärkt till kompletta kursmaterialet Appellklass
-
Bok, Arbetsplan AKL och DVD.

Speltid: 52 min

ISBN 978 9188008 916

 

Bok
BRUKSLYDNAD
med DVD akl lydnad i boken

Arbetsplan Appellklass Lydnad/Spår/Sök/Rapport

Tillbaka till startsidan - Back to start page