Tillbaka till startsidan - Back to start page
Tillbaka till Alla Artiklar SRI
 
Arbetsplan LEDARutbildning - steg 1
för medhjälpare som tillsammans med instruktör håller allmänlydnadskurs

Arbetsplan Steg 1 + 2 finns i separat arbetsplan. Kursaffisch.

Tryck på häftet för att läsa det! Får kopieras! Meddela gärna Inki - inki@sripublication.se om ni är intresserade av utbildningen - kul att få respons.

Mentalitetskontroll Skriv ut!
Analysprotokoll för enkel mentalitetskontroll - skriv ut!
Kursbevis för utskrift

Kurspapper för utskrift

Kurspaket:
LedarApl steg 1, Häfte Målbildsträning+DVD, AL-bok med DVD och Utbildningsprogram,
Frågebatteri, B&U-häfte, Allmänlydnadsövningar - instruktioner i ord och bild, kursprotokoll, förlagsfolder

Pris 350 kr

 

Kursdeltagare som blir intresserade av hundträning - och som klubben vill satsa på som ledare - har genom att ha använt SRI:s kompletta kursmaterial goda förutsättningar att "prya" som medhjälpare för att känna på om man passar att vara ledare. Om vi ska tänka kvalitetssäkring, kan denna ledarutbildning före jobbet som medhjälpare, säkert bidra positivt både för klubben och medhjälparen själv.

Här följer en tänkt utbildningsgång i klubben:

* Utbildning av egen hund
Nivå 1:
Grundutbildning med egen hund (ALLMÄNLYDNAD + Arbetsplan 1 Grundkurs/Valpkurs)
Nivå 2: Fortsatt utbildning med egen hund (ALLMÄNLYDNAD + Arbetsplan 2 Fortsättningskurs)
Nivå 3: Tävlingsförarutbildning (TÄVLINGSLYDNAD + Arbetsplan 3) + Lydnadsklass I-kurs
Nivå 4: Spårkurs med egen hund (SPÅRHUNDEN) och Träning av uppletande med egen hund (Uppletande av föremål) + ev. träning av Lydnadsklass II 

* Hjälpa andra hundägare tillsammans med instruktör
dvs. vara medhjälpare vid valpkurs, grundkurs och fortsättningskurs gärna efter utbildning enligt Arbetsplan LEDARutbildning.

Kursmaterialet ALLMÄNLYDNAD sätts i centrum vid denna ledarutbildning så att kursen blir en förberedelse - i alla avseenden - för en valp- eller grundkurs i allmänlydnad med användande av det redan välkända SRI-kursmaterialet.

Arbetsplanen är anpassad för blivande ledare som ska hålla sin första egna kurs - tillsammans med instruktör - efter kursmaterialet ALLMÄNLYDNAD + Arbetsplan VALPkurs eller GRUNDutbildning och Fortsättningskurs eller Utbildningsprogram AL. Tanken är att fokusera på blivande kursmaterialet och förbereda deltagarna noga inför sin första kurs.

Denna kurs/arbetsplan ska ses som en ram. Det exakta innehållet måste anpassas till de blivande medhjälparnas förkunskaper och övriga förutsättningar.

Kurstid: 20 tim: Hundkunskap + Pedagogik + Övrigt

Kursplanen erbjuds utan kostnad till klubbar som använder SRI:s kursmaterial till sina valp/grundkurser. 

Arbetsplan Instruktör Allmänlydnad Steg 1 + 2

Tillbaka till startsidan - Back to start page