Uddannelsesprogram
Almen lydighed og aktivering fra hvalp til voksen hund

af Inki Sjøsten
Oversat af Dorrit Klinker Brodersen

Læs nogle sider i programmet. Tryck!
Uddannelsesprogrammet findes sidst i bogen Almen Lydighed 2012

 

Uddannelsesprogrammet  tillhører bogen
ALMEN LYDIGHED
- findes i bogen 2012

Kursusbogen til denne arbejdsplan er ALMEN LYDIGHED.

Det er en kombineret studieplan: Teori i diskussionsform med instruktører eller trænere + træningsplan = Planlægning af praktiske øvelser som passer sammen med diskussionerne. Dette betyder, at hele gruppen – trænere og kursusdeltagere sammen – påvirker og har et fælles ansvar for både diskussioner og praktisk træning.

Kursusomfang
Flexibel uddannelsestid afhængig af mål og ambitioner. Arraneres som et kukrsus eller flere kurser med pause imellem.

Kursusdeltageren
Alle hundeejere..

Også på dette kursus er det hundeejeren som uddanner sig på kurset og derefter træner sin hund i eget tempo og mod egne individuelle mål.

Hunde
Hundenes alder og uddannelsesstatus kan være forskellige, da hver ekvipage træner efter sine formål. Hvis en hund har udviklet sig til en rigtig problemhund, bør man forsøge at tage hånd om denne ekvipage uden for kurset. Klubben har måske erfarne medlemmer eller en hundekonsulent, som kan hjælpe til.

Leg med andre hunde
Hvis ideerne fra hvalpekurset – at hunden kun i begrænset omfang får lov at lege med andre hunde – er blevet efterlevet, bør hundene ved fort-sættelseskursets start være orienterede mod deres far/mor. Disse ekvipager vil komme til at få det maksimale udbytte af dette kursus, mens de som har ladet stå til og ladet hunden vokse fra sig bliver nødt til at tage fat i denne problematik før alt andet. Man skal således tænke over lederskabet for at få en god relation mellem hund og fører (tilbage).

Ansvar
Det er vigtigt, at hver enkelt kursusdeltager føler sig ansvarlig for sin hund og dens handlinger. En hund som "stikker af" fra sin fører med den hensigt at lege med en anden hund opfattes let som "det er sådan noget der sker", men der er vigtigt at huske på, at ikke alle hunde er "flinke". Den hund der er stukket af kan blive bidt, hvis den anden hund opfatter situationen som trussel eller føler en støtte fra føreren, som giver den styrke til at svare igen på angriberen. Der kan også være andre hunde i nærheden, som deltager i kurset. En sådan ekvipage forventer sikkert ikke at der kommer en hund, som er stukket af, frem til dem.

Brug gerne line ved træning indtil forbudsordet er befæstet og indkaldet fungerer. Linen skal dog være på hunden i forvejen, så den ikke forbinder linen med at blive "holdt fast". Det går udmærket at træne med en slæbeline. Betragt linen som en sikkerhed for at kunne få fat i hunden, hvis den skulle stikke af.

Teoridiskussioner * Individuel målsætning
I arbejdsplanen er der forskellige spørgsmål at repetere og diskutere. Hvis gruppen mødtes og trænede sammen på grundkurset, er der meget fra dengang at tale om – hvordan forskellige problemer blev løst osv.…. og så dukker nye spørgsmål op, efterhånden som hunden vokser op… eller også så vil man mere i dag og har brug for flere teoretiske kundskaber… Dette taler for, at vi også på dette fortsættelseskursus skal bruge tid på den teoretiske del.

Det er vigtigt, at hver ekvipage formulerer sit eget mål for træningen.

Praktiske øvelser
Dette fortsættelseskursus er mere praktisk orienteret end grundkurset, hvor der var meget teori. Ofte tager vi hundeejere ikke hånd om vore almene lydighedsproblemer i tide – så kan det måske være tiden at gøre det på dette kursus, hvor der er mulighed for at få hjælp og gode råd, om hvordan træningen skal gribes an.

Problemløsninger trænes hver for sig mens træning med forstyrrelser foretages i gruppeform som på grundkurset. Hjemmetræningen er vigtig også på dette stadium, hvis der skal opnås forbedringer.

Arbejdsform
Samme hovedregel som for grundkurset er også gældende nu. Instruktøren/træneren er leder for gruppen, men medhjælper ved de praktiske øvelser.

Kursusdeltagerne skal selv bestemme over sin træning og være samme person hjemme som i klubben, dvs. leder for sin hund og dens træning. Trænerne skal selvfølgelig komme med opmuntringer og forsøge at få hundeejerne med på ideerne, men det er altid hundeejerne, der bestemmer hvordan det skal foregå.

Træning med Målbilleder
Ved træning med målbilleder lægges hovedvægten på, at hunden virkelig forstår kommandoordet, at den får et (erindrings) billede frem, når den hører ordet – præcis på samme måde som vi mennesker husker ved at skabe os et billede. Dette erindrings(mål)billede skal vi hjælpe hunden med at holde i live, ellers kommer den til at glemme….

Eksempel: Hvis hunden ALTID i hele indlæringsperioden får en godbid, når den kommer på ordet kom (hvis den synes om godbidder selvfølgelig), forbinder hunden ordet kom med, at den vil få en godbid hos og af føreren.

Hvis hunden ALTID i hele indlæringsperioden får en godbid lagt mellem forpoterne, når den lægger sig ned på ordene læg dig, vil den selvfølgelig komme til at udføre denne kommando med glæde.

For at få hunden til at blive liggende kan man lægge en lille godbid ned mellem forbenene med ujævne mellemrum, til hunden forstår at blive liggende, til den hører ordet fri, hvor den må gøre hvad den vil.

Hvis vi træner på denne positive måde, dannes der ofte en god relation mellem os og vor hund. Vi bliver populære. Dette har vi nytte af, når vi bliver nødt til at tage fat i hunden, når den ikke hører efter. Så bliver den ikke så let bange for os, men tager irettesættelsen til sig og "retter sig ind i geleddet".

"Oversæt" valgfrie konkurrencekommandoer fra konkurrenceprogrammet til dine almene lydighedsord og bestem, indlær og vedligehold dine regler for det pågældende ord.