Tranås Brukshundklubb
Tack för den fina blomman. Den pryder sin plats i vårt hem.
tänker på er fina klubb när jag ser den.
Tack för en fin dag hos er den 26 oktober.
Lycka till!
Inki

  
Kontaktperson: Boel Bengtsson tel. 0140-107 77

Tranås 26 oktober 2002 * Pep för ledare

Målbildsträning

Hunden lär sig förstå våra ord och lyder oss glatt och villigt

Inki Sjösten

visade med Ito och berättade om

Att skapa god relation mellan hund och ägare

"Fyrklövern" - socialt, mat/godis, kamplek, jaktlek.

Vårt förhållningssätt till vår hund

Om "ängeln" och "spegeln", som hjälper oss att tänka positivt/effektivt.

Hur hunden lär sig vilja höra de ORD vi säger

Hur kan vi omprioritera hundens sinnen så att hörseln blir aktiv mot oss?
Om vikten av att nå ett sinne i taget, så att vi blir tydliga.

Ordinlärning - målbildsträning

Hur hunden lär sig koppla ihop vårt ORD med en bestämd målbild dvs. minnet av en belöningssituation.

Inlärning av säker inkallning
Hur bygger vi en målbild för inkallningsordet, som fungerar "alltid"?

"Sagt ord gäller"

Hur tränar vi för att bli säkra på att hunden VILL lyda oss - alltid?

.... och så tränade vi tillsammans det vi talat om inne. Speciellt inkallningsövningen i koppel blev populär. Den innebär att föraren - så snart hunden går mot en annan hund eller annat "förbjudet" - säger kom och så får hunden cirka 3 sek på sig att gå till föraren och då blir det förstås bra + belöning. Om hunden inte HÖR halas den vänligt (eller bryskare efter hand) in och får en godbit av en tyst förare. Tanken är att ersätta nej med ett positivt ord som hunden tycker om att höra och göra.