Tack
  
Sölvesborgs Brukshundklubb
  
för den fina kaktusen

  
Inki Sjösten


Sölvesborgs Brukshundklubb - Kontaktperson: Bertil Hemmingsson bertil@keerotts.nu

Inki och Roland besökte 2/2 2008 klubben för att berätta om vårt kursmaterial.
Ett positivt gensvar gladde oss och vi hälsar Sölvesborgs Brukshundklubb välkommen att samarbeta med oss.


Målbildsträning
Att skapa god relation mellan hund och ägare
"Fyrklövern" - socialt, mat/godis, kamplek, jaktlek.
Vårt förhållningssätt till vår hund
Om "ängeln" och "spegeln", som hjälper oss att tänka positivt/effektivt.
Hur hunden lär sig vilja höra vad vi säger
Hur kan vi omprioritera hundens sinnen så att hörseln blir aktiv mot oss?
Om vikten av att nå ett sinne i taget, så att vi blir tydliga.
Ordinlärning - målbildsträning
Hur hunden lär sig koppla ihop vårt ORD med en bestämd målbild dvs minnet av en belöningssituation.
Inlärning av säker inkallning
Hur bygger vi en målbild för inkallningsordet, som fungerar "alltid"?
"Sagt ord gäller"
Hur tränar vi för att bli säkra på att hunden VILL lyda oss - alltid?

Presentation av kursmaterial på olika nivåer samt arbetssätt i kurs där alla använder bok + arbetsplan och med en DVD som går runt i gruppen.
                      
Vi visade  "Hinkarna" - en av övningarna i det nya arbetshäftet till kursboken ALLMÄNLYDNAD

Så här koncentrerade var deltagarna:

   

Se även på Sölvesborgs BK:s hemsida om vår träff.
http://www.brukshundklubben.se/klubbar/solvesborg/