4 maj 2002
arrangerade
Karin Wejland - tel. 0411-421 10. E-post wejland.karin@telia.com
en träff kring målbildsträning i Skurup.
Inki Sjösten talade enligt nedanstående program och visade storbildsvideo för att belysa ämnet. Praktiska visningar och lite pröva på ingick i dagens program.

Dagens övergripande program:

Målbildsträning

Hunden lär sig förstå våra ord och lyder oss glatt och villigt

Inki Sjösten visar och berättar om

Att skapa god relation mellan hund och ägare

"Fyrklövern" - socialt, mat/godis, kamplek, jaktlek.

Vårt förhållningssätt till vår hund

Om "ängeln" och "spegeln", som hjälper oss att tänka positivt/effektivt.

Hur hunden lär sig vilja höra vad vi säger

Hur kan vi omprioritera hundens sinnen så att hörseln blir aktiv mot oss?

Om vikten av att nå ett sinne i taget, så att vi blir tydliga.

Ordinlärning - målbildsträning

Hur hunden lär sig koppla ihop vårt ORD med en bestämd målbild

dvs minnet av en belöningssituation.

Inlärning av säker inkallning

Hur bygger vi en målbild för inkallningsordet, som fungerar "alltid"?

"Sagt ord gäller"

Hur tränar vi för att bli säkra på att hunden VILL lyda oss - alltid?

Mental aktivering - för hundens välbefinnande

Kort om spårning och leta föremål

Presentation av böcker och videofilmer om målbildsträning

Avslutning