InstruktörB-utbildning hos Tjörns BK - 2001/2002

Spontant skrivet på SBK:s Utvärderingsblanketter, där ALLT var ifyllt med högsta värde:

"Mycket positivt med distansutbildning. Tänkandet – målbildsträning – är en mycket positiv vändpunkt för mig. Tack Inki för de positiva insikter du bidragit till och för att du varit så engagerad under kursen. Annika Petrén"

"Mycket bra kurs med roliga lektioner och bra lärare. Lina Folkesson är också suverän. Bra att kunna arbeta med samma material på de "riktiga" kurserna som i utbildningen. TACK."

"Mycket bra kurs i att lära sig om beteende angående hur både människa och hund använder sitt sätt att vara mot varandra. Att människor och djur har mycket att lära av varandra. Jag har verkligen fått hjälp med mitt självförtroende. Kaj Pollaks bok och även Fälts var bra."

"Jag har bara gott att säga om denna kurs. Den har varit en aha-upplevelse."

"Vi lade vårt projekt TäFö-kursen för tidigt i utbildningen. Kan vara bra att senarelägga projektet nästa gång. Annars har det varit otroligt roligt, utvecklande, peppande! För hela vår klubb."