Strängnäs Kennelklubb
Tack för den fina handduken
och tack för två fina dagar hos er 5-6 oktober 2002.
Lycka till med er klubb!
Inki
Strängnäs KK 5-6 oktober 2002
Kontaktperson: Bertil Hall
bertil.hall@telia.com

Målbildsträning för kursverksamhet och tävling

 
med Inki Sjösten
Ito och Kaksi

      27/7 2002

 

Teoretiskt behandlades:

 • Att skapa god relation mellan hund och ägare
  "Fyrklövern" - socialt, mat/godis, kamplek, jaktlek.
 • Vårt förhållningssätt till vår hund
  Om "ängeln" och "spegeln", som hjälper oss att tänka positivt/effektivt.
 • Hur hunden lär sig vilja höra vad vi säger
  Hur kan vi omprioritera hundens sinnen så att hörseln blir aktiv mot oss?
  Om vikten av att nå ett sinne i taget, så att vi blir tydliga.
 • Ordinlärning - målbildsträning
  Hur hunden lär sig koppla ihop vårt ORD med en bestämd målbild dvs minnet av en belöningssituation.
 • Inlärning av säker inkallning
  Hur bygger vi en målbild för inkallningsordet, som fungerar "alltid"?
 • "Sagt ord gäller"
  Hur tränar vi för att bli säkra på att hunden VILL lyda oss - alltid?
 • Mental aktivering - för hundens välbefinnande
 • Kort om spårning, sök och leta föremål
 • Presentation av böcker och videofilmer om målbildsträning

Praktiskt övade vi tillsammans bl.a.:

* Fyrklövern för god relation samt för olika belöningssätt
* Ordinlärning - höra, tänka, göra. Hur beter vi oss så hunden förstår.
* Övning bl.a. av orden sitt, ligg, stå och kom (störningsträning av kom med
   kopplade hundar)
* Dominans dvs. "sagt ord gäller" tränades
* Passeringsövningar enligt arbetsplan för Allmänlydnad
* Individanpassade övningar för att lösa lydnadsproblem (stanna, före m fl)
* Visning av uppletande enligt modell målbildsträning