Föreläsning i Nässjö 1/4 2009

Cirka 60 pers bänkade sig ...Tryck på häftet och läs innehållet!

och vi hade en trevlig kväll tillsammans. Målbildsträning var ämnet. Deltagarna önskade vad de ville ta upp. Inledning efter rosa häftet Målbildsträning

Tidningsartikel blev det också: