Målbildsträning i Arendal Norge
   8-9-10 november 2002
  
Arrangör: Maria Berntsen
     Tack för de fina glasen!
     Jag ska tänka på er alla när vi använder dem.

Deltagarna valde själva vad helgen skulle handla om utöver själva teorin om målbildsträning och hur man tränar enligt metoden. Helgen kom att handla om allmänlydnad, tävlingslydnad, uppletande av föremål, sök och spår - i teorin och i praktiken.

  Helgen inleddes med teori kring        
  målbildsträningen som en grund inför
  helgens övriga aktiviteter.

 

  Alla deltagare fick häftet om  
  målbildsträning
  - översatt till norska av Anneth Winger

  aewinger@online.no
  som även var med på kursen.
  Anneth arrangerade f.ö. första norgekursen i april 2002.
  Se även Anneths översättningar

Kära Inki!
Jag är så glad för att vi äntligen fick till detta kurset. Nu tror jag att det blir lättare å träna med våra medlemmar i bruksgruppa, för nu förstår dom bättre vad jag menar. Hilsen Maria

berntsenmaria@hotmail.com

 

Så vill jag också tacka för den fina spegeln som även Kaksi ville studera när jag kom hem.
   

Utvärdering på norska tydda av Inki så bra jag kunnat läsa …