Anneth Winger:

Nysgjerrig på bildeassosiasjon

En liten historie om hvordan en spire av nysgjerrighet endte med å få Inki Sjøsten over til Norge en april helg.

Jeg er nysgjerrig på mye – mest for å få innsikt i det mangfoldet av metoder, som er der ute. Noen er i samsvar med magefølelsen – andre ikke. Bildeassosiasjon trening er i samsvar med min magefølelse. Som utøver vet jeg selv hvordan det er å komme til en instruktør å få følelsen av at alt en har gjort tidligere er bortkastet. Derfor som nyutdannet instruktør har jeg lovet meg selv å være nysgjerrig.

For å få mer innsikt inviterte jeg Inki Sjøsten over til hennes første samling i Norge. Det var lang planlegging, men når hun kom alt gikk av seg selv. Det er en engasjert dame, hvor man automatisk kjenner: Dette her er hun med hud og hår. Her har hun sitt hjerte. Det smitter trygghet av henne.

Inki Sjøsten og hennes mann Roland Sjøsten bor i syd - Sverige. De er aktive innen bruks og konkurrerer. Holder foredrag, utdanner instruktører, holder kurs, skriver bøker og lager videofilm. De har døpt sin filosofi målbildning – oversatt til norsk - bildeassosiasjon.

Bildeassosiasjon er en tenke metode, et belønningssystem og en metodefilosofi. Det er en positiv relatert hundehold og treningsmetode. Den bygger på at hunden skal velge rett sans - ørene og sluttbildet, samt rett belønningsrelasjon til det bildet.

Skal fortelle litt om det vi gjorde denne helgen. Det var en omfattende agenda og opplevde mange aha’er gjennom kurset. Vi fikk først teori og så ut å prøve det i praksis med egen hund.

Engelen og speilet – skape en god relasjon

Speilet er en ting som får å se oss selv i, hva vi kan forandre på, men også se hvordan vi ser ut i dag. Dersom ingen andre forteller oss noe negativ, men sier i dag ser du flott ut. Da trenger man ikke å se ofte i speilet. Slik er det også i vårt hundehold. Har man en hund man er misfornøyd med eller det er situasjoner, som ikke gir fullt så heldige resultater – ta frem speilet og still spørsmålet. Hvem andre enn deg selv kan gi svar på dette og forandre på dette? Klart man kan dra på kurs og lære mye – men i sluttlinjen er det deg, som hundefører som må forandre seg for at hunden også kan forandre seg.

Ordet engelen gir gode assosiasjoner. Tror de fleste tenker på et godt ’helgen’ menneske, med vinger, en behagelig ro og trygghet. Utsagn som: ’var et englehår unna’ – gir assosiasjoner i ulykkestilfeller. Slik skal vi alltid tenke på våre kjære hunder, som engler. Dette gjør at vi ikke straffer hundene våre urettferdig eller lar det koke over for noe hunden egentlig ikke kunne for. Noen ganger kommer vårt sinne til uttrykk med unødvendig avstraffing. Ved å tenke på engelen i hunden – lar vi ikke sinnet ta overhånd – for de fleste gangene er det vel oss, som hundefører, som ikke har trent nok på situasjonen eller vært nøye i innlæringen eller??

Firkløveren – Unik belønningssystemet

I naturen er en firkløver unik. Slik er det også med belønningssystemet, som Inki lærte oss. Nøkkelen for innlæring av alle mennesker og dyr går ut på å gi en respons – belønning – for det som er utført. Etterpå kommer fasene generalisering og vedlikehold, hvor vi varierer tiden før vi belønner.

Det første vi fikk lære oss var at belønningen skulle vare over tid. Vi skulle benytte hele firkløveren, som var jaktlek, kamplek, sosial kontakt og næring. Vi skulle benytte det i den rekkefølge som hunden valgte. Valgte den kamplek sist, så var det først i belønningssystemet osv. Poenget er at det kommer noe mer og bedre etter hvert – belønningen varer og hunden holder fokuset lengre hos eieren. I innlæringen går man igjennom hele firkløveren, så varieres belønningen. Dette er med på å bygge opp forventninger at hundeeieren er kul og her skjer det noe, samt at eieren og hunden gjør det sammen.

 

 

 

Har man en hund som ikke liker å leke, men liker mat kan det benyttes 4 forskjellige godbiter. Utfordringen blir å gi godbiten på forskjellige måter. Fantasien er hos hundeføreren. Poenget er at en skal ha flere måter å belønne hunden på og at belønningssekvensen varer.

Hundens tanker og våre tanker må være like

Her gikk det på hvordan planlegge treningen og bli bevist på hvordan vi vil at hunden skal tenke. Også hvordan legge opp treningen til at det vi ønsker å trene på er det hunden oppfatter at vi skal trene på. Dette er et stort tema, men Inki med sin enkle filosofi fikk oss igjen til å tenke enkelt.

Vi fikk en liten aha, som gikk på unødvendig bruk av nei. Tenkt dere følgende: hunden er på vei mot en pinne for å bære den, isteden for å si nei, sier vi slipp – for hunden har allerede pinnen i munnen sin i sine tanker. Ved å si slipp kommandoen – tenker hunden, slipp = belønning hos eier. Hunden tar kontakt, eieren kan belønne og gå videre på turen.

Prioritering av sanser

Menneskene er flinke til å bruke ord til å fortelle hva en vil eller ønsker. For å få hunden til å prioriterer ørene til å høre vår stemme må vi trene på det, samt få hunden til å prioritere ørene før synsinntrykk eller luktinntrykk. Dette var også enkelt fortalt. Ved å være helt nøytral i kroppen, ha hundens oppmerksomhet og si kommandoordet høyt og tydelig, så vil hunden oppfatte stemmen, toneleiet og kroppen er nøytral, så gir vi hjelpesignaler, venter litt og belønner for resultatet. Vi fikk enkle regler for belønning. Hva ønsker vi at hunden skal huske? Gjorde hunden slik – fikk hunden belønningen på den måten. Eks. satt jeg meg på rompa kommer godbit alltid ovenifra. Her er det mye synding, vi kobler sammen altfor mye og her var det mange uvaner å plukke av. Hold det enkelt og vær konsekvente var det gjennomgående utsagnet til Inki.

Bildeassosiasjon

Her gikk det på å lære hunden enkle øvelser. Klart mange hadde øvelser inne, men det er alltid godt å bygge den grunnleggende plattformen større for at vi skal kunne bygge høyere i å kunne koble sammen mange flere ulike øvelser til hverandre.

Rammebetingelsene var de samme. Hunden er vårt verktøy for å komme frem til målet på. Derfor må vi tilføre og gjøre det vi kan for å nå de. Vi bygger relasjonen firkløveren – skaper behov. Gir kommandoordet i nøytral og hjelper siden hunden til å komme til målet. Dette gir det bildet hunden skal huske og som vi belønner for igjen med firkløveren. Såre enkelt.

Innlæring av innkalling av en dalmatiner valp på 4 mnd. var gjort på 4 ganger, så var reaksjonen på ordet lært. Metoden går ut på å lære hunden å komme, når hunden er på vei bort fra eieren. Når hunden er opptatt av andre hørsel, lukt og synsinntrykk, roper eieren på hunden. Hunden skal da kun reagere og komme på kommandoordet gitt av stemmen til eieren. Eieren står helt stille og rolig. Hunden kommer helt bort til føreren og blir belønnet med hele firkløveren. De første tre gangen fikk valpen hjelp av en medhjelper å komme til føreren og få belønning. Ved fjerde forsøket kjente hunden igjen ordet og sprang til fører uten hjelp.

Sagt ord gjelder

Dette er kravet, som mange hundeeiere føler som ubehagelig å gå igjennom for ofte medfører det en masse ubehag for hunden. Her ble det bygget opp på en annen måte. I stedet for å straffe hunden for at den ikke gjorde rett, skulle vi minne hunden på øvelsen. Rett og slett fortsette å bygge på at dekk er dekk og gjøre det trygt for hunden uten eieren tilstedet. En medhjelper gikk inn og hjalp hunden å huske ved å eventuelt legge hunden ned eller bare gå inn å belønne. Det ble en rask stigning i øvelsen, selv om det var trangt mellom hundene.

Vi fikk nye impulser med måten vi belønner hunden og viser av kroppsspråk. Igjen en aha. Dekk – bli liggende er jo bare øvelse for hunden å slappe av i og bli på samme sted. Slapp av, gjerne nesten sov. Vi må gi dempende signaler, når vi går i fra står vi heller med siden til hunden. Dette ga rask respons hos de som løp for føreren snudde seg rundt og sto med fronten mot hunden. Når vi så snudde oss med fronten mot hundene – lå hundene stille.

Søksarbeid – feltsøk og rundering

Vi fikk kort innføring i innlæring av øvelsene felt og rundering. Igjen såre enkelt og ro. Dette var en annen metode enn jeg tidligere hadde lært. Her viste vi hunden hvor gjenstanden eller figuranten lå – hunden ble bevisst på hva en skal gjøre, sendte hunden og resultatet ble det vi hadde forespeilet oss for rammebetingelser rundt hunden var planlagte.

Det blir for innviklet å fortelle i detaljer, gå gjerne inn på deres hjemmeside og bestill videoer, bøker eller ta kopi av artikler etc. http://www.sripublication.se.

Totalt sett

Dette var en flott helg, som var intensiv og tettpakket. Det ble mye informasjon på en gang, men takke være at Inki hadde forberedt seg og lagd hefter som ble utdelt, så fikk vi mer med oss. Vi noterte litt i margen og spurte med hjertens lyst. Svarene kom på perler på en snor, noen ganger ble svarene gitt litt diffuse for at vi skulle tenke litt ekstra og få en aha. Vi hadde jo nøkkelen selv til et vellykket hundehold – samarbeid og glede i å arbeide sammen med hunden.

Nå er det bare å benytte det vi har lært til det vi allerede kan for å få mer utbytte av treningen vår.

Inki Sjøsten kommer til Arendal i November, da skal jeg dit i hvert fall for å lære og utvikle meg mer.

Takk for mange inntrykk og mange aha’er, Inki.
 

Hilsen Anneth Winger og Chassie