Forslundagymnasiet Umeå
www.forslundagymnasiet.se

Inki besökte skolan 15 och 16 januari 2008 och förmedlade kunskaper och färdigheter kring
träning av lydnadsmoment i Lydnadsklass III och Högre klass brukslydnad.
Andra dagen ägnades åt kursledarskapet och övades gruppövningar i allmänlydnad enligt
den nya arbetsplan, som Inki just färdigställt.

Se även om Inkis besök 2010

Här är några bilder av lärare och elever:


 

 

 

 

 

Lärare Ulf och Inki

 
Lärare Helena 


Mia och Dixie


 

Lena och Krux


Hanna och Katla


Anne-Lie med Miloo och Tin-Tin


Helena och Dessie

Anna-Lott och Indra

Rebecka och Zack

Åsa och Eska

Gun-Britt och Disa

Eva och Fanny

Anki och Aaron

Fredrik med Pax och Exzie

Camilla och Candice

Inki visar med Quenja. Matte Camilla kollar

http://www.umea.se/forslunda/utbildningar/vuxenutbildningar/hundutbildningar.4.75394421142b2aec63800023458.html
Inki är presenterad på Forslundagymnasiets hemsida. Tack för det.